پیام تسلیت رئیس انجمن در پی درگذشت استاد اسماعیل سعادت

از شمار دو چشم یک تن کم         وز شمار خرد هزاران بیش خردمند فرزانه فرهنگ پژوه، نویسنده و مترجم برجسته ایران زمین، استاد اسماعیل سعادت چهره در نقاب خاک کشید. فقدان چون اویی که به سالیان دراز عمر گرانبها را به رنج پژوهیدن و آگاهی بخشی فرسوده بود، خسرانی است بر دل ریش اهل خرد. […]

از شمار دو چشم یک تن کم         وز شمار خرد هزاران بیش

خردمند فرزانه فرهنگ پژوه، نویسنده و مترجم برجسته ایران زمین، استاد اسماعیل سعادت چهره در نقاب خاک کشید.
فقدان چون اویی که به سالیان دراز عمر گرانبها را به رنج پژوهیدن و آگاهی بخشی فرسوده بود، خسرانی است بر دل ریش اهل خرد. خدایش رحمت کند.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خود را سوگوار رحلت این استاد فرهیخته فرهنگ‌مدار می‌داند و از خداوند منّان برای ایشان رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، شاگردان و دوستدارانش صبر، صحت و سلامتی مسئلت می‌نماید.

حسن بلخاری قهی
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی