پیام تشکر و تقدیر سفیر لبنان در تهران

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳ جناب آقای فادی حاج علی، وزیر محترم لبنان در تهران طی نامه‌ای خطاب به دکتر مهدی محقق، رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از برگزاری مراسم بزرگداشت جرج جرداق تقدیر و تشکر به عمل آورد.

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳

جناب آقای فادی حاج علی، وزیر محترم لبنان در تهران طی نامه‌ای خطاب به دکتر مهدی محقق، رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از برگزاری مراسم بزرگداشت جرج جرداق تقدیر و تشکر به عمل آورد.

payam-tashakor-safir-lobnan-tehran