پیام دکتر مهدی محقق به مجلس بزرگداشت استاد کامران فانی

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ مراسم بزرگداشت استاد کامران فانی، نویسنده و مترجم و کتابدار و نسخه ‌پژوه، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیات علمی دانشنامه تشیع برگزار شد. پیام دکتر مهدی محقق به این مراسم به شرح ذیل است:   در آخر تابستان ۱۳۴۲ که من پس […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

payamdrfani

مراسم بزرگداشت استاد کامران فانی، نویسنده و مترجم و کتابدار و نسخه ‌پژوه، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیات علمی دانشنامه تشیع برگزار شد.

پیام دکتر مهدی محقق به این مراسم به شرح ذیل است:

 

در آخر تابستان ۱۳۴۲ که من پس از دو سال تدریس در دانشگاه لندن به تهران بازگشتم و درس خود را در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران آغاز کردم در یکی از کلاس‌هایم با دو چهرۀ درخشان از میان دانشجویان رو‌به‌رو شدم که ظاهراً از دانشکدۀ پزشکی به ادبیات روی آورده بودند. بهاءالدین خرمشاهی و کامران فانی که هر دو با هم دوست و در کارهای علمی مصاحب و شریک یکدیگر بودند. سالیانی گذشت و این دو یار دانش دوست پس از آنکه دانشگاه‌ها به جهت انقلاب فرهنگی تعطیل شد نزد من آمدند و گفتند دانشگاه آن نیست که تخته و گچ و میز و نیمکت داشته باشد هر جا که معلم دلسوز و شاگردی جویای علم پیدا شوند این خود دانشگاهی خواهد بود و از من خواستند که هفته‌ای چهار ساعت به آنان شرح منظومۀ حاج ملا هادی سبزواری در مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل شعبه تهران درس دهم. پس از آغاز این درس حسین معصومی همدانی و عبدالحسن آذرنگ و سیروس شمیسا و علی موسوی گرمارودی و … به ما ملحق شدند و مدت یک‌سال و نیم امور عامه شرح منظومه تمام شد و مطول سعد‌الدین تفتازانی شروع شد و تا زمانی که دانشگاه‌ها بازگشایی شد ادامه داشت. پس از آن در سال ۱۳۶۱ این دو جوان دانش دوست از من خواستند که طرح تدوین دایره المعارف تشیع را در بنیاد اسلامی طاهر آغاز کنیم. هر چند که من به جهت مسافرت برای تدریس به کانادا از آنان جدا شدم ولی این دو با همت بلند و پایمردی احمد صدر حاج سید جوادی و خانم فهیمه محبی (مادر شهید سعید محبی) این کار مهم را به پایان رساندند.

 

کامران فانی با هوش سرشار و قریحه وقاد خود مقالات مفیدی در مجلات مختلف به نگارش در آورده که مورد بهره‌برداری دانش پژوهان قرار گرفت و به همین مناسبت او و خرمشاهی از نخستین کسانی بودند که به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزیده شدند و به همین مناسبت من مفتخر به دیدار این دو یار قدیمی هر دو هفته یک ‌بار در شورای علمی فرهنگستان هستم. قرار بود که در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مجلس بزرگداشتی برای کامران فانی گرفته شود و کوشش‌های او در نشر معارف و فرهنگ اسلامی – ایرانی به نسل جوان معرفی گردد ولی

 

فرشته‌ایست برین بام لاجورد اندود                      که پیش آرزوی سائلان کشد دیوار

 

این مایۀ خوشوقتی است که در مجموعۀ بزرگداشت‌های شب‌های بخارا برای این پژوهشگر فرهیخته مجلس بزرگداشت تشکیل می‌شود و کوشش دست اندرکاران این مراسم قابل تحسین است.

 

مهدی محقق

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی