پیام نوروزی دکتر حسن بلخاری رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت فرارسیدن سال ۱۴۰۰ شمسی

امیدوارم عیدی خداوند برای بشر پایان بیماری کرونا باشد