پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت هفته بزرگداشت حکیم نظامی