پیش نشست‌های همایش ملی حکیم طهران برگزار می شود

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ پیش نشست‌های همایش ملی حکیم طهران؛ نکوداشت مقام علمی آقاعلی مدرس زنوزی (حکیم مؤسس) با حضور اساتید در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار می شود. پیش نشست‌های همایش ملی حکیم طهران؛ نکوداشت مقام علمی آقاعلی مدرس زنوزی (حکیم مؤسس) با موضوعات شخصیت شناسی حکیم طهران، معرفی […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

hamayesh-melli-hakinm-tehran

پیش نشست‌های همایش ملی حکیم طهران؛ نکوداشت مقام علمی آقاعلی مدرس زنوزی (حکیم مؤسس) با حضور اساتید در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار می شود.

پیش نشست‌های همایش ملی حکیم طهران؛ نکوداشت مقام علمی آقاعلی مدرس زنوزی (حکیم مؤسس) با موضوعات شخصیت شناسی حکیم طهران، معرفی حوزه حکمی طهران، تحلیل آراء و اندیشه‌های حکیم طهران، موارد تطبیق و مقایسه آرای حکیم طهران با دیگران و بررسی آثار مرحوم حکیم طهران برگزار می‌شود.

این نشست‌ها به همت دانشکده الهیات و معارف اسلامی و همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی با حضور دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، منوچهر صدوقی سها، دکتر کریم مجتهدی، سیدعبدالله انوار و حجت الاسلام والمسلمین صدرایی خویی برگزار خواهد شد.

نشست اول دوشنبه ۲۵ فروردین از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و نشست دوم دوشنبه ۱ اردیبهشت از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران واقع در خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان شهید مفتح برپا می‌شود.