چاپ سیزدهم شرح دکتر شفیعی کدکنی بر منطق‌الطیر

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۳ چاپ سیزدهم «منطق‌الطیر» با تصحیح دکتر شفیعی کدکنی و چاپ کتاب‌های «رستم و سهراب» از جلال خالقی مطلق و «زمزمه جان» از عین الله علا از جدیدترین آثار انتشارات سخن است. حسن نیکبخت، مدیر فروش انتشارات سخن گفت: انتشارات سخن به تازگی با تجدید چاپ یکی از آثار […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۳

kadkani-mantegholteir13چاپ سیزدهم «منطق‌الطیر» با تصحیح دکتر شفیعی کدکنی و چاپ کتاب‌های «رستم و سهراب» از جلال خالقی مطلق و «زمزمه جان» از عین الله علا از جدیدترین آثار انتشارات سخن است.

حسن نیکبخت، مدیر فروش انتشارات سخن گفت: انتشارات سخن به تازگی با تجدید چاپ یکی از آثار دکتر شفیعی کدکنی و چاپ دو کتاب در حوزه ادبیات فارسی، آثار خود را روانه بازار کتاب کرده است.

وی گفت:‌ کتاب نخست، «منطق‌الطیر» عطار نیشابوری با مقدمه و تصحیح و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است که این روزها برای سیزدهمین بار به چاپ رسیده. قیمت این کتاب با جلد گالینگور در چاپ جدید، ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

نیکبخت در معرفی دومین کتاب ادبی انتشارات سخن گفت: کتاب دوم «رستم و سهراب» نام دارد که پیشگفتار، پیرایش و گزارش آن از جلال خالقی مطلق است و به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش گردآوری شده.

وی درباره این مجموعه گفت: این کتاب نخستین مجلد از مجموعه داستان‌های شاهنامه است که به زودی دیگر جلدهای آن منتشر می‌شود.

در پشت جلد این کتاب نوشته شده است: «اهمیت زیاد شاهنامه برای زبان و ادب فارسی و تاریخ و فرهنگ ایران زمین سبب شده است تا در دویست سال اخیر، این کتاب در ایران و خارج از ایران بارها هدف تصحیح و توضیح و تفسیر قرار گیرد. با این حال، عللی چند، از جمله حجم بزرگ کتاب، مانع از آن بود تا کوشش‌ها و پژوهش‌های کنونی، پاسخگوی نیاز همه خوانندگان آن باشد. این حقیقت و نیز استقبال چشمگیر خوانندگان و به ویژه نسل جوان و دانشجویان از این کتاب در سال‌های اخیر، انتشارات سخن را بر آن داشت تا با انتشار «مجموعه داستان‌های شاهنامه» در پیرایشی دقیق‌تر و گزارشی گسترده‌تر بدین نیاز پاسخ دهد.»

«رستم و سهراب» با پیشگفتار، پیرایش و گزارش جلال خالقی مطلق در ۲۷۲ صفحه و با بهای ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی انتشارات سخن به چاپ رسیده است.

مدیر فروش انتشارات سخن در معرفی کتاب سوم این نشر گفت: کتاب دیگر «زمزمه جان» نام دارد که استاد عین‌الله علا در آن مثنوی معنوی مولوی را شرح داده است. چهار جلد نخست این کتاب، شرح دفتر اول مثنوی است.

علا ویژگی‌های این شرح را در پشت جلد کتاب اینگونه برشمرده است:
اول) شرح هر بیت، حتی الامکان به صورت ساده و روشن و در حد کفایت آورده شده است.
دوم) بیان بعضی از شارحین که با زبانی پیچیده و با ادبیات زمان نگارش آن آمده، به صورت روان و قابل فهم درآمده است.
سوم) حتی‌الامکان از آوردن مطالب حاشیه‌ای که در بضی از شرح‌ها فراوان دیده می‌شود، خودداری شده است.
چهارم) نگارنده در تهیه این شرح سعی کرده، بعضی از ابیات را به صورت خلاصه و کوتاه و برخی را به طور مبسوط شرح کند.
پنجم) نقل قول‌ها از دیگر کتاب‌ها معمولا مستقیم است.
ششم) خواننده در این شرح تقریبا به مجموعه‌ای از شرح‌هایی که در اختیار نگارنده بوده، دسترسی پیدا می‌کند.
هفتم) فهرست آیات قرآن، فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات، فهرست نام اشخاص، فهرست کتاب‌ها و فهرست منابع و ماخذ که شامل ۲۰۹ کتاب می‌باشد، نیز بیان شده است.

شرح مثنوی معنوی به قلم عین الله علا در دوره‌ای چهار جلدی با نام «زمزمه جان» در سه‌هزار و ۲۰صفحه و به قیمت ۲۲۰ هزارتومان از سوی انتشارات سخن به چاپ رسیده است.