از سوی انتشارات دانشگاه تهران؛

چاپ چهارم کتاب در باب زیبایی (زیبایی شناسی در حکمت اسلامی و فلسفه غربی) با اضافات منتشر شد

چاپ چهارم کتاب در باب زیبایی (زیبایی شناسی در حکمت اسلامی و فلسفه غربی) اثر دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر ‏فرهنگی از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.‏ در چاپ چهارم این کتاب فصل جدید به اثر اضافه شده است.‏ در طلیعه این کتاب به قلم حسن بلخاری آمده است: « از […]


چاپ چهارم کتاب در باب زیبایی (زیبایی شناسی در حکمت اسلامی و فلسفه غربی) اثر دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر ‏فرهنگی از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.‏
در چاپ چهارم این کتاب فصل جدید به اثر اضافه شده است.‏
در طلیعه این کتاب به قلم حسن بلخاری آمده است: « از تمامی دانشجویان و علاقه مندان به مباحث فلسفه هنر و زیبایی شناسی که ‏با استقبال صمیمانه خود از این اثر، امکان چاپ چهارم آن را فراهم آوردند بسیار سپاسگزارم و نیز از همکاران محترم و ارجمندم در ‏انتشارات دانشگاه تهران که قطعا زحمات گرانقدرشان افتخار رشد و تعالی نشر معانی و علوم در سرزمین مان ایران است.‏
در چاپ جدید این اثر با نیت تکمیل و تتمیم مباحث در باب زیبایی شناسی به ویژه در حوزه فرهنگ ایرانی و اسلامی، سه بخش به ‏مطالب کتاب افزوده شده است. اول بخشی در باب مفهوم شناسی زیبایی در متون اوستایی و پهلوی که بیانگر واژه ها و مفهوم زیبایی ‏در ایران بیش از اسلام است و البته واژه هایی که همچنان به عنوان مترادفات زیبایی مورد استفاده ما هستند اما تاریخی بیش از دو هزار ‏سال دارند. فصل دیگر، بحث در باب رویکرد حکمای مسلمان به زیبایی است. بخشی از آن اختصاص به مفهوم زیبایی در کتاب المشارق ‏الدراری سعید الدین فرغانی دارد که شاگرد صدرالدین قونوی است و شرح او برقصیده تائیه ابن فارض شرح بسیار مهمی است. لطایف ‏حکمی او در باب زیبایی در این بخش جدید مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بخشی با عنوان اثولوجیای زیبایی به کتاب افزوده ‏شده تا نشان دهد حکمای مسلمان (و در این بخش قاضی سعید قمی) چگونه با تفسیر حکمت یونانی، آنچه را مطابق با اندیشه های ‏اسلامی بوده تقریر و مورد شرح قرار می دادند. در اثولوجیای زیبایی، هم با سرگذشت شگفت انگیز تاسوعات یا اثولوجیای فلوطین در ‏تاریخ فلسفه آشنا می شویم. هم با شرح و بسط و آرای فلوطین در باب زیبایی توسط یک حکیم مسلمان یعنی قاضی سعید قمی. ‏همچنین بحث جدیدی تحت عنوان نسبت میان لذت و زیبایی در آرای خواجه نصیرالدین طوسی از دیگر اضافات چاپ جدید است.‏
چاپ چهارم کتاب در باب زیبایی (زیبایی شناسی در حکمت اسلامی و فلسفه غربی) با قیمت ۱۰۰ هزار تومان روانه بازار نشر شده است.‏