چاپ کتاب جدید دکتر حسن بلخاری با عنوان اسرار مکنون یک گل

چهارشنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ سوم کتاب  اسرار مکنون یک گل، به قلم دکتر حسن بلخاری قهی برای علاقه‌مندان به مباحث حکمی در آئین هنر شرق منتشر گردید. این کتاب شرحی از حضور و تجلی نیلوفر در هنر  معماری شرقی است که شامل شش فصل است: […]

چهارشنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

asrar

به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ سوم کتاب  اسرار مکنون یک گل، به قلم دکتر حسن بلخاری قهی برای علاقه‌مندان به مباحث حکمی در آئین هنر شرق منتشر گردید.

این کتاب شرحی از حضور و تجلی نیلوفر در هنر  معماری شرقی است که شامل شش فصل است: فصل اول نیلوفر در آئین هنر هندو ، فصل دوم نیلوفر در آئین هنر بودیزم، فصل سوم آب و نیلوفر در آئین و هنر ایران باستان، فصل چهارم نیلوفر در آئین هنر مصر باستان، فصل پنجم لوتوس؛ از برکه تا گنبد یک قصر و فصل ششم پرانای نیلوفر

این کتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۲۴۰ صفحه و بهای ۳۲۰۰۰ تومان در انتشارات فرهنگستان هنر «مؤسسه متن» برای علاقه‌مندان قابل تهیه است.