چاپ کتاب جدید دکتر حسن بلخاری با عنوان عکس مهرویان خیال عارفان (مفهوم‌شناسی خیال در آرای مولانا)

شنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ویراست جدید کتاب عکس مهرویان خیال عارفان مفهوم‌شناسی خیال در آرای مولانا، به قلم دکتر حسن بلخاری قهی برای علاقه‌مندان به مباحث حکمی هنر اسلامی منتشر گردید. این کتاب شامل سه بخش است: در بخش اول تبارشناسی اصطلاح خیال در متون و […]

شنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

chap ketab dr bolkhari ax mehroyan khial aref

به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ویراست جدید کتاب عکس مهرویان خیال عارفان مفهوم‌شناسی خیال در آرای مولانا، به قلم دکتر حسن بلخاری قهی برای علاقه‌مندان به مباحث حکمی هنر اسلامی منتشر گردید.

این کتاب شامل سه بخش است: در بخش اول تبارشناسی اصطلاح خیال در متون و منابع اسلامی، قرآن و روایات و احادیث اسلامی، خیال در فلسفه یونان و در نهایت خیال در حکمت اسلامی و در بخش دوم نقدی بر روش‌شناختی تفاسیر نگاشته شده بر آرای مولانا و بخش سوم با تأمل در زندگی مولانا، رویکرد وی به فلسفه و فلاسفه را مورد بحث قرار داده است. در ویراست جدید بخش‌های جدیدی به این کتاب افزوده شده شامل خیال در آرای اخوان‌الصفا و خیال در دیوان شمس.
این کتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۱۹۴ صفحه و بهای ۲۵۰۰۰ تومان در انتشارات فرهنگستان هنر «مؤسسه متن» برای علاقه‌مندان قابل تهیه است.