چهاردهمین جشنواره ابن سینا

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ در چهاردهمین جشنواره ابن سینا که روز ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ همزمان با سالروز تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، جایزه ابن سینا به استاد علوم پزشکی تبریز تعلق گرفت. در این مراسم که از ۳۹ نفر برگزیده در حیطه های آموزشی و پژوهشی مورد تقدیر […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۱

poster-ebnesina14در چهاردهمین جشنواره ابن سینا که روز ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ همزمان با سالروز تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، جایزه ابن سینا به استاد علوم پزشکی تبریز تعلق گرفت.

در این مراسم که از ۳۹ نفر برگزیده در حیطه های آموزشی و پژوهشی مورد تقدیر قرار گرفتند، در بخش پژوهش در حیطه های مختلف ۱۷ برگزیده و در بخش آموزش نیز ۲۱ نفر برگزیده معرفی شدند. این مراسم با حضور دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، ‌دکتر سیدمحمدرضا منصوری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر مدعوین برگزار شد.

جایزه ابن سینا که به صورت کشوری به یک عضو هیات علمی خارج از دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص می یابد امسال به دکتر خلیل انصارین از دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعلق گرفت.

جایزه حکیم جرجانی به دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر سیدعلی جواد موسوی و دکتر ژامک خورگامی از دانشکده پزشکی گروه علوم بالینی و در گروه علوم پایه به دکتر پریچهر پاس بخش و دکتر محمدمهدی فیض آبادی تعلق گرفت.

جایزه حکیم جرجانی در دانشکده دندانپزشکی به دکتر حسن حسینی تودشکی، در دانشکده پرستاری و مامایی به دکتر شهرزاد غیاثوند، در دانشکده توانبخشی به دکتر ابراهیم جعفرزاده پور،‌ در دانشکده پیراپزشکی به دکتر رضا صفدری تعلق گرفت.

جایزه حکیم جرجانی در دانشکده داروسازی به دکتر علیرضا وطن آرا،‌ در دانشکده بهداشت به دکتر حجت زراعتی و در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به دکتر محمدرضا ملکی اعطا شد.

جایزه آموزش پزشکی به دکتر محمدرضا خامی و جایزه اخلاق پزشکی به  دکتر محمدمهدی اصفهانی اعطا شد. جایزه پیشکسوتان دانشگاه به دکتر علیرضا مصداقی نیا،‌ دکتر علی مجیدپور، دکتر اکبر سلطان زاده،‌ دکتر داوود جعفری کردلر، دکتر سیروس عظیمی و دکتر لامع اخلاقی اعطا شده است.

در بخش پژوهش نیز دکتر سیدحسن هاشمی و دکتر کامران علی مقدم پژوهشگر برتر – بالینی، دکتر کاظم محمد پژوهشگر برتر – علوم پایه و دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی پژوهشگر جوان – بالینی انتخاب شدند.

جوایز پژوهشی به مقاله معتبر بر اساس ارجاع متعلق به دکتر رضا مشکانی، به تالیف کتاب به دکتر یحیی دولتی،‌ جذب اعتبار از منابع خارج از دانشگاه به دکتر فریدون سیاسی ، انتقال دانش به دکتر میترا مهدوی مزده،‌ طرح پژوهشی به دکتر نادر ریاحی عالم، مجله علمی پژوهشی به مجله پزشکی ورزشی آسیا و به ۶ پایان نامه های برتر اختصاص یافت.

همچنین دکتر علیرضا خسروی پژوهشگر برتر دانشگاه تهران و دکتر جواد حامدی مجری طرح پژوهشی برتر از دانشگاه تهران در این دوره از جشنواره جوایز خود را دریافت کردند.