به همت معاونت پژوهشی و انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛

چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت‌نامه مفاخر» ویژه «حکیم فارابی» منتشر شد

چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت‌نامه مفاخر» ویژه «حکیم فارابی» به همت معاونت پژوهشی و انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. نگاهی به زندگی فارابی از: استاد سیدعبدالله انوار؛ – فارابی، اخوان الصفا و موسیقی افلاک از: دکتر حسن بلخاری قهی؛ – فارابی و کشمکش عقل و دین (بازخوانی مبانی مناقشه با تأکید بر […]

چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت‌نامه مفاخر» ویژه «حکیم فارابی» به همت معاونت پژوهشی و انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

نگاهی به زندگی فارابی از: استاد سیدعبدالله انوار؛ – فارابی، اخوان الصفا و موسیقی افلاک از: دکتر حسن بلخاری قهی؛ – فارابی و کشمکش عقل و دین (بازخوانی مبانی مناقشه با تأکید بر کتاب الحروف) از: دکتر قاسم پورحسن؛ – دیدگاه فارابی در باب طب از: دکتر نجفقلی حبیبی؛ – علوم طبیعی و مبادی آن در اندیشۀ فارابی از: دکتر غلامحسین رحیمی؛ – فضیلت از نگاه افلاطون و فارابی از: دکتر محمدحسین ساکت؛ – تأسیس یا إحیاء؟ بررسی مقایسه‌ای اندیشه‌های فارابی و سهروردی از: دکتر حسن سیّدعرب، عناوین مقالات این شماره از فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» اند.

فصلنامه تخصصی « حکمت نامه مفاخر» به مدیرمسئولی حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت… منتشر می شود.

علاقه مندان می توانند این فصلنامه تخصصی را از فروشگاه کتاب انجمن واقع در خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع پارسا، طبقه همکف، واحد ۱۰ تهیه نمایند.