چهارمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره حافظ با سخنرانی دکتر حسن انوری

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۴ چهارمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره حافظ با سخنرانی دکتر حسن انوری در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود. چهارمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره حافظ با سخنرانی دکتر حسن انوری، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و حافظ‌پژوه برجسته […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۴

IMG 1781---Copyچهارمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره حافظ با سخنرانی دکتر حسن انوری در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

چهارمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره حافظ با سخنرانی دکتر حسن انوری، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و حافظ‌پژوه برجسته در روز یکشنبه ۲۹ آذر ماه۱۳۹۴ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در ساختمان شماره۲ انجمن واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه، روبروی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه۴، واحد۱۴ برگزار می‌شود.