چهل سال با حبیب یغمایی

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ یادداشت «چهل سال با حبیب یغمایی» به قلم زنده یاد استاد ایرج افشار در شمارۀ جدید ماهنامۀ جهان کتاب به چاپ رسیده است. حبیب یغمایی مدیر مجلۀ نام آور «یغما» شاعر گزیده گوی و استاد سخن پارسی که در سرای گلین در «خور» بیابانک به سال ۱۳۱۶ […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

habib-yaghmaeiیادداشت «چهل سال با حبیب یغمایی» به قلم زنده یاد استاد ایرج افشار در شمارۀ جدید ماهنامۀ جهان کتاب به چاپ رسیده است.

حبیب یغمایی مدیر مجلۀ نام آور «یغما» شاعر گزیده گوی و استاد سخن پارسی که در سرای گلین در «خور» بیابانک به سال ۱۳۱۶ قمری زاده شده بود پس از هشتاد و پنج سال زندگانی پربهره برای فرهنگ درخشان ایران، بامداد پگاه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۳ در خانۀ کوچکی که در ماه های پایانی عمر در خیابان فخرآباد طهران خریده بود درگذشت و سه روز پس از آن پیکرش در آرامگاهی که از پانزده سال پیش برای خود در میان «خور» و «سلام آباد» برپای ساخته و قبه ای بر آن آراسته بود در خاک نهاده شد.

ذوق و سلیقه و روش یغمایی در مجله نویسی پذیرفتۀ خاطر بسیاری نبود. مخصوصاً تازه جوها مجلۀ یغما را مجلۀ مرده ها و مقاله های مندرج در آن را مرتجعانه و مروج کهنه پرستی می خواندند  زیرا در آن «شعر نو» و مقاله هایی که در ستایش ادبیات نوین معاصر باشد چاپ نمی شد. اما یغمایی بی هیچ واهمه از طعن و دق این گروه، راهی را که برگزیده بود و بی هیچ روی و ریا درست می دانست می پیمود و هرگز از آن دور نشد.

متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید.