چکیده‌های مقالات همایش بین‌المللی اندیشه‌های فلسفی شهید مطهری

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ کتاب چکیده‌های مقالات همایش بین‌المللی اندیشه‌های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری از سوی بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری منتشر شد.  کتاب چکیده‌های همایش بین‌المللی اندیشه‌های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری به کوشش ابراهیم علی‌پور در خردادماه ۱۳۹۳ از سوی بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری چاپ و روانه بازار […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۳

shahid-motahari

کتاب چکیده‌های مقالات همایش بین‌المللی اندیشه‌های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری از سوی بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری منتشر شد.

 کتاب چکیده‌های همایش بین‌المللی اندیشه‌های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری به کوشش ابراهیم علی‌پور در خردادماه ۱۳۹۳ از سوی بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری چاپ و روانه بازار شده است.
این کتاب شامل چکیده‌هایی همچون «بررسی دیدگاه شهید مطهری درباره نسبت اصالت وجود و وحدت وجود»، «ملاک بداهت تصوری از دیدگاه متفکر شهید استاد مرتضی مطهری»، «عدل و عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مطهری»، «چرایی غلبه تبیین عقلانی بر تبیین عرفانی آموزه‌های دینی در اندیشه استاد مطهری»، «نقد مبانی مکتب تفکیک از دیدگاه علامه مطهری»، «جایگاه فطرت در شناخت ارزش‌های اخلاقی و زیبایی‌شناسی از منظر استاد مطهری»، «خاستگاه فلسفه اسلامی در اندیشه استاد مطهری»، «تأثیر عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت»، «نوآوری های استاد مطهری در نظریه فطرت»، «نقد و بررسی بداهت تصوری»، ‌«حرکت استکمالی عالم به سوی غایتش و مراحل آن»، «بررسی برهان ابن سینا بر مسبوق بودن حادث به ماده، با تأکید بر آرای شهید مطهری»، «بررسی تطبیقی خداشناسی فطری از دیدگاه شهید مطهری و مکتب تفکیک» و «علت از دیدگاه شهید مطهری و ماکس پلانک» می‌شود.
«جایگاه فطرت در معرفت‌شناسی استاد مطهری»، «بررسی برهان هدایت در آثار استاد شهید مطهری»،‌ «ملاک بداهت تصوری و تصدیقی»، «بررسی اندیشه‌های فلسفی استاد مطهری در مورد خداشناسی»، «لزوم انقلاب کپرنیکی در منطق مطهری‌پژوهی»، «جایگاه رئالیسم تام در حکمت حکیم مرتضی مطهری»، «تصورات و تصدیقات بدیهی در اندیشه استاد مطهری»، «بازسازی استاد مطهری از برهان تضایف»، «مبدأ علم و ادراک در دیدگاه شهید مطهری»، «بررسی مسأله شر از دیدگاه استاد مطهری»، «استاد مطهری و روش پردازی در تفهیم موضوع‌های فلسفی»، «تحلیل تعاملات فلسفه و عرفان از دیدگاه شهید مطهری»،‌ «تأثیر مبانی فلسفی استاد مطهری بر معارف دین»، «شیوه مواجهه شهید مطهری با فلسفه غرب»، «علامه طباطبایی و نقد معرفت‌شناسی جدید غرب»، «علم حضوری و خودآگاهی از منظر شهید مطهری»، «رسالت برهان نظم از دیدگاه شهید مطهری»، و «سر بداهت، بساطت یا علم حضوری» از دیگر چکیده های مطرح شده در این کتاب است.
در این کتاب همچنین موضوعات «اعتبارات ماهیت»، «فطرت از دیدگاه آیت‌الله شاه‌آبادی و استاد مطهری»، «خداشناسی فطری از دیدگاه شهید مطهری»، «ربط متغیر به ثابت»، «آیا در اثبات وجود خدا تصدیق بدون تصور رخ نمی‌دهد»، «بررسی ذهن‌شناسی استاد مطهری»، «حرکت استکمالی انسان از دیدگاه شهید مطهری»، «اراده الهی و نسبت آن با اختیار انسان از دیدگاه شهید مطهری»، «شهید مطهری و مخالفان فلسفه»،‌ «خداشناسی عرفانی از نگاه فلسفی شهید مطهری»، «رابطه ماده و صورت»، «شهید مطهری و فلسفه غرب»، «استاد مطهری معقول ثانی و مسأله معرفت»،‌ «نقد استاد مطهری بر استدلال اخلاقی کانت»، «رابطه امکان ذاتی و امکان استعدادی از نگاه استاد مطهری»، «جایگاه عقل و دین باوری از منظر استاد مطهری»، «عقل نظری و عقل عملی از دیدگاه ابن سینا و شهید مطهری»، «خداشناسی فطری از دیدگاه شهید مطهری» و «بررسی تبیین عقلانی برهان نظم در دیدگاه شهید مطهری» به چشم می خورد.
«منطق جدید در آثار استاد شهید مطهری»، «جایگاه عرفان در اندیشه های فلسفی شهید مطهری»، «جایگاه فطرت در معرفت شناسی استاد مطهری»، «برهان نظم و بررسی نقدها»،‌ «جایگاه اصل امتناع تناقض و اصل هویت»، «براهین اثبات خدا؛ برهان نظم»، «نسبت دین و فلسفه در اندیشه شهید مطهری»، «جایگاه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در تفکر فلسفی معاصر»،‌ «جایگاه عرفان در اندیشه فلسفی شهید مطهری»، «اشتداد در حرکت جوهری»، «شیوه آموزشی شهید مطهری در تفهیم مباحث فلسفه اسلامی»، «نقد پوزیتیویسم از دیدگاه شهید مطهری»، «نوآوری های استاد مطهری در تقریر مباحث حرکت»، «علم الاهی از دیدگاه شهید مطهری»، «حقیقت در نظر شهید مطهری»، «تأملی در برهان فطرت»، «بعد پنجم در نفس مجرد»، «برهان نظم از منظر شهید مطهری و نقدی بر آن» و ‌«شناخت خدا از راه طبیعت» از موضوعات دیگری است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
بخش پایانی این کتاب نیز موضوعاتی همچون «شهید مطهری و نظریه ادراکات اعتباری»، «جایگاه فطرت در معرفت شناسی شهید مطهری»، «واکاوی ایمان به خدا از دریچه نگاه شهید مطهری و کرکگور»، «استاد مطهری و ادراکات اعتباری علامه طباطبایی»، «تأثیر عوامل غیرمعرفتی در معرفت از دیدگاه شهید مطهری»،‌ «معقولات ثانیه فلسفی از دیدگاه شهید مطهری»، «حدوث زمانی عالم از منظر استاد مطهری»، «بررسی مسأله شر از دیدگاه شهید مطهری»، «طرح و نقد براهین وجود ذهنی در منظومه سبزواری»، «استاد مطهری و شناخت خدا»، «مطابقت ذهن و عین از نظر شهید مطهری»، «اصل علیت، مبدأ وجود یا مبدأ اندیشه یا هر دو»، «علیت و اختیار در اندیشه شهید مطهری»، «جامعیت مطهری در علوم عقلی و نقلی اسلامی»، «مطهری، فلسفه و دین»، ‌«باور دینی و فطرت»، «تأملاتی بر علل پیدایش الحاد و لاادری گری»، «توحید در شرق و غرب»، «مطهری و رنسانس فکری»، «مطهری، درباره معجزات»، «عرفان در اندیشه شهید مطهری» و «مادیگری اخلاقی» را در بر گرفته است.
در این کتاب همچنین چندین مقاله به زبان عربی با عناوین «جهود الشهید مرتضی مطهری و العلامه الطباطبائی فی الرد علی الفلسفه المادیه»، «لغه القرآن و تاریخه قراءه فی مقاله الشهید مطهری(التعرف علی القرآن)»، «الثابت والمتغیر فی فکر الشهید مرتضی مطهری»، «التصور صحیح عن الله تعالی» و «وجه العرفان فی تفسیر آیه القرآن(محاوله للنظر فی التأویل العرفانی لدی الاستاذ مرتضی مطهری» به چشم می خورد.
کتاب چکیده‌های همایش بین‌المللی اندیشه‌های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری در خردادماه ۱۳۹۳ از سوی بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری و به کوشش ابراهیم علی‌پور با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و به قیمت ۴۰۰۰ تومان در ۲۴۳ صفحه منتشر شده است.
رسا