با حضور رئیس و معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در برنامه «پنج گنج» رادیو فرهنگ؛

بررسی کارنامه «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» و اقدامات انجمن در بزرگداشت نظامی گنجوی

کارنامه «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» و اقدامات انجمن در بزرگداشت نظامی گنجوی با حضور حسن بلخاری رئیس و کاوه خورابه معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در برنامه زنده «پنج گنج» رادیو فرهنگ بررسی می شود. این برنامه ساعت ۹:۰۰ صبح چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ به صورت زنده و مستقیم از شبکه […]

کارنامه «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» و اقدامات انجمن در بزرگداشت نظامی گنجوی با حضور حسن بلخاری رئیس و کاوه خورابه معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در برنامه زنده «پنج گنج» رادیو فرهنگ بررسی می شود.
این برنامه ساعت ۹:۰۰ صبح چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی فرهنگ در موج اف ام ردیف ۱۰۶ / ای ام ۵۸۵ پخش خواهد شد.
علاقه‌مندان همچنین می‌توانند تصاویر زنده این برنامه را از طریق رادیو نمای رادیو فرهنگ روی گیرنده‌های دیجیتال، همچنین پخش زنده تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir ملاحظه نمایند.