کلاس‌های آموزش ویراستاری در انجمن

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶ کلاس‌های آموزش ویراستاری برای همکاران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود. این کلاس‌ها روزهای دوشنبه از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ در کتابخانه انجمن برگزار می‌گردد.

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶

anjoman mafakherکلاس‌های آموزش ویراستاری برای همکاران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

این کلاس‌ها روزهای دوشنبه از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ در کتابخانه انجمن برگزار می‌گردد.