کمبود اسناد در تاریخ‌نویسی علم بررسی می‌شود

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۳ دکتر معصومی همدانی«مسأله کمبود اسناد در تاریخ‌نویسی علم» را بررسی می‌کند. نشست علمی «مسأله کمبود اسناد در تاریخ‌نویسی علم: مورد حرکت مرکز فلک تدویر ماه و عطارد» با سخنرانی دکتر حسین معصومی همدانی؛ عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات علم موسسه روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۳، […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۳

mosse-hekmat-falsafe-kambod-asnad-tarikhnevisiدکتر معصومی همدانی«مسأله کمبود اسناد در تاریخ‌نویسی علم» را بررسی می‌کند.

نشست علمی «مسأله کمبود اسناد در تاریخ‌نویسی علم: مورد حرکت مرکز فلک تدویر ماه و عطارد» با سخنرانی دکتر حسین معصومی همدانی؛ عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات علم موسسه روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۳، ساعت ۱۶:۳۰ در سالن نشست‌های علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.