برگزاری پنجمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک با حضور و سخنرانی دکتر حسن بلخاری

پنجمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک با عنوان «معنویت و ورزش» دوشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۸، از ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، این نشست هم اندیشی با حضور و سخنرانی سید رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی […]

پنجمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک با عنوان «معنویت و ورزش» دوشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۸، از ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، این نشست هم اندیشی با حضور و سخنرانی سید رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک؛ حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و بیژن عبدالکریمی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد.
آکادمی ملی المپیک در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، خیابان سئول شمالی، ورودی غربی مجموعه ورزشی انقلاب، انتهای خیابان هشتم واقع است.