کیومرث صابری‌فومنی

(تولد1320، فومن)، از مفاخر فرهنگی ایران و طنزپرداز