گرامیداشت دهه فجر

دهه فجر بر فجر آفرینان گرامی باد.

دهه فجر بر فجر آفرینان گرامی باد.