روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار گرامی باد

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۲۴ آبان ماه روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار را بر جویندگان و پژوهشگران دانش دوست ایران عزیز تبریک عرض می‌نماید.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۲۴ آبان ماه روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار را بر جویندگان و پژوهشگران دانش دوست ایران عزیز تبریک عرض می‌نماید.