گرامی‌داشت سوم خرداد ماه؛ سالروز آزاد سازی «خرمشهر»

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سوم خردادماه؛ سالروز آزاد سازی «خرمشهر» به دست رزمندگان غیور اسلام را گرامی می‌دارد. به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آزادسازی «خرمشهر» از مهم‌ترین اهداف عملیات بیت المقدس در سال ۱۳۶۱ شمسی در جنگ تحمیلی عراق با ایران بود و این شهر پس از ۵۷۸ روز مبارزه […]

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سوم خردادماه؛ سالروز آزاد سازی «خرمشهر» به دست رزمندگان غیور اسلام را گرامی می‌دارد.
به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آزادسازی «خرمشهر» از مهم‌ترین اهداف عملیات بیت المقدس در سال ۱۳۶۱ شمسی در جنگ تحمیلی عراق با ایران بود و این شهر پس از ۵۷۸ روز مبارزه بی امان از اِشغال و چنگال سربازان رژیم بعث عراق آزاد گردید.
سوم خردادماه نه تنها روز رهایی «خرمشهر» از زیر یوغ دشمن متخاصم است که یادآور رشادت‌ها و جان افشانی جوانان فداکار و مومنی است که برای حفظ خاک میهن اسلامی، جان عزیز خویش را در طبق اخلاص نهادند.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فرارسیدن این روز بزرگ و سرنوشت ساز را گرامی می‌دارد.