گرامیداشت پنجم شهریور، روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز پنجم شهریور را که به نام نامی فیلسوف، اندیشمند و پزشک بزرگ ایران زمین، محمد بن زکریا بن یحیی رازی، مشهور به حکیم ری نام‌گذاری شده است، گرامی می‌دارد. بی‌تردید حکیم ری نقش و جایگاه ویژه و یگانه‌ای در تاریخ اندیشه علمی و حکمی در تمامی اعصار از گذشته […]

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز پنجم شهریور را که به نام نامی فیلسوف، اندیشمند و پزشک بزرگ ایران زمین، محمد بن زکریا بن یحیی رازی، مشهور به حکیم ری نام‌گذاری شده است، گرامی می‌دارد.
بی‌تردید حکیم ری نقش و جایگاه ویژه و یگانه‌ای در تاریخ اندیشه علمی و حکمی در تمامی اعصار از گذشته تا کنون داشته است. بازخوانی، بزرگداشت و معرفی این متفکر فرزانه به آحاد مردم این کهن سرزمین همواره در سرلوحه و غایت فعالیت‌های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قرار دارد.