یوم‌الله سیزده آبان و روز دانش‌آموز بر آینده‌سازان میهن عزیزمان مبارک باد

یوم‌الله سیزده آبان و روز دانش‌آموز بر آینده‌سازان میهن عزیزمان مبارک باد