گرامی‌داشت یکم خردادماه؛ روز بزرگداشت حکیم ملاصدرای شیرازی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یکم خردادماه؛ روز بزرگداشت حکیم ملاصدرای شیرازی را گرامی می‌دارد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یکم خردادماه؛ روز بزرگداشت حکیم ملاصدرای شیرازی را گرامی می‌دارد.