گزارشی از گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت استاد ازآنگاه که استاد ایرج افشار، گنجینۀ پژوهشی خویش را، شامل کتاب ها و اسناد و جزوات و تصاویر به مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی(مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) سپرد، چنانکه آن زنده یاد در نیّت داشت، علاقه مندان و دلبستگان فرهنگ و […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۳

ganjine-afshar-gozareshبه مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت استاد

ازآنگاه که استاد ایرج افشار، گنجینۀ پژوهشی خویش را، شامل کتاب ها و اسناد و جزوات و تصاویر به مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی(مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) سپرد، چنانکه آن زنده یاد در نیّت داشت، علاقه مندان و دلبستگان فرهنگ و تمدن ایران از آن بهره مند شده اند. تدارک و تنظیم مواد گوناگون موجود در این گنجینه، چندان که پژوهشگران از آن آگاهی یابند و مراجعه بدان تسهیل شود، از دیگر اهداف بنیادگذار بزرگوار این گنجینۀ پژوهشی بوده است. اکنون در آستانۀ چهارمین سالگرد درگذشت استاد افشار، گزارشی از برخی فعالیت های پژوهشی این گنجینه و نیز وضعیت فهرست مقالات فارسی که استاد بدان دلبستگی داشت و از یادگارهای بسیار سودمند اوست، به صورت اجمال تقدیم  می شود:
۱.فهرست نویسی مجموعه رساله ها، بروشورها، اعلامیه های فرهنگی، تیراژآپارهای ایرانشناسی موجود در گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار با عنوان کتابواره، به کوشش عباس مافی- پارکوهی هاراطونیان(زیر چاپ).
۲. تایپ فیش های مجموعۀ اصطلاحات مشاغل و پیشه ها موجود در گنجینه.
۳. فهرست مقالات فارسی در زمینه ایرانشناسی مجلد دهم (نشریات ادواری ۱۳۸۸-۱۳۹۰) به کوشش ایران ناز کاشیان، زیر چاپ.
۴. فهرست مقالات فارسی در زمینه ایرانشناسی(مجموعه ها، سالنامه ها، یادنامه ها، ارج نامه ها، ۱۳۷۷-۱۳۹۰) در سه مجلد به کوشش عباس مافی و پارکوهی هارطونیان، مرحله نهایی صفحه آرایی.
۵. تنظیم قراردادهای استاد افشار با ناشران(۲۸۳ قرارداد).
۶. اسکن بخشی دیگر از یادداشتها و توضیحات استاد افشار بر صفحۀ نخست کتابهای کتابخانۀ شخصی.

گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار
سپرده به مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی