گزارش تصویری بازدید رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از خبرگزاری کتاب ایران