گزارش نشست هیأت مدیره و مدیران با کارکنان انجمن

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۵ دی ۱۳۹۴ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در روز سه شنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴ نشستی با حضور هیأت مدیره، مدیران و کارکنان این انجمن برگزار کرد. در این نشست که پیرامون مسائل جاری انجمن برگزار شد، دکتر مظاهری، دکتر شهرستانی و دکتر رزمجو به ایراد سخنرانی پرداختند. متن سخنرانی دکتر […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۵ دی ۱۳۹۴

IMG 5170

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در روز سه شنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴ نشستی با حضور هیأت مدیره، مدیران و کارکنان این انجمن برگزار کرد.

در این نشست که پیرامون مسائل جاری انجمن برگزار شد، دکتر مظاهری، دکتر شهرستانی و دکتر رزمجو به ایراد سخنرانی پرداختند.

متن سخنرانی دکتر مظاهری بدین شرح است:
وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت «تدبیر و امید» شعارهایی برای خود انتخاب کرد که وزیر محترم ارشاد، دیگران و خود بنده هم در سر مقاله روزنامه ایران به آن اشاره کردم، یکی اقتصاد فرهنگ و دیگری  دیپلوماسی فرهنگ است. یعنی وزارتخانه بر اساس آن فعالیت خود را اجرایی کرده است. یکی از مبنایی که دیپلماسی فرهنگی باید پاسخگو باشد حوزه بین‌الملل مفاخر فرهنگی است. اما در اقتصاد فرهنگ هم بحث این است که تصدی‌گری از این به بعد با وزارت فرهنگ و ارشاد نیست. یعنی این نیست که بودجه‌ای را در سازمان بگیریم که پول سینماگر و تائتر و به اصطلاح هفت هنر را بدهیم یعنی اینجا واسطه پول از سازمان برنامه و بودجه شود و بعد قسمت کنند به دوستان این نیست. این جا کاری دارد در حوزه هفت هنر؛ چهار کار تخصصی دارد: مطبوعات، کتاب، هنر، سینما، قرآن، عترت.
متن سخنرانی دکتر شهرستانی بدین شرح است:
موسساتی مانند اینجا و جاهای دیگر که در گذشته تأسیس شده مرکز انتشارات علمی و فرهنگی وزارت علوم و سازمان‌های علمی و پژوهشی و پژوهشگاه علوم انسانی و از این قبیل جاها، همه برای این است که کتاب‌هایی که ناشرین به لحاظ اقتصادی برایشان صرف نمی‌کند، گردش مالی آن سریع نیست و نمی‌توانند چاپ کنند اما مملکت نیاز دارد دولت حمایت کند و این مؤسسات چاپ کنند و در اختیار محققان و دانشجویان و اندیشمندان و همین‌طور کشورهای دیگر قرار دهند. اما این بدین معنی نیست که کتاب را سبک چاپ کرد و فکر تجارت کتاب بود. زمانی من در وزارت علوم جز هیأت امنا بودم، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی کتابی را می‌خواستند. آن زمان کاغذ فراوان بود و تیراژهای سه هزار جلد چاپ می‌کردند. در مورد آن کتاب خاص از من پرسیدند که چند جلد آن کتاب را چاپ کنیم؟ گفتم یکصد جلد، زیرا آن کتاب را افراد معمولی و در کل افراد کم می‌خوانند و فقط برای کتابخانه‌ها لازم بود. بنابراین امروز هم با توجه به مشکلات باید کتاب‌های تخصصی را محدود چاپ کردو به عنوان کتاب مرجع نیاز داخلی و خارجی را پاسخگو باشد.
متن سخنرانی دکتر رزمجو بدین شرح است:
در نوع اعمال مدیریت‌ها در انجمن‌های مثل اینجا  و مکان‌های شبه دولتی و خصوصی که یک ساحتش در حوزه دولتی و ساحت دیگرش در حوزه خصوصی است، نوع مدیریت‌ها بسیار اثرگذار است گاهی شما در یک مدل تجویزی سیر می‌کنید که در این مدل بر اساس ماموریتی که به شما واگذار شده و رسالتی که بر شما تعریف شده کارتان را سامان می‌دهید. نگاه دوم این است که شما خارج از وظایف رسمی و اداری‌ای که بر شما سوار شده بر مبنای فن و یعنی فن سالارانه و نگاه حرفه‌ای و تخصصی ورود پیدا می‌کنید. آن جا برای مجموعه خودتان و کاری که شما باید انجام بدهید یک تعریفی از کار خودتان و تعریفی از شاکله اداری خودتان، تعریفی از رفتارهای خودتان ارائه می‌دهید و کارتان را سامان می‌دهید. یک زمان شما کاملاً یک نگاه ساختاری دارید. در چهارچوب ساختاری ورود پیدا کردید و خودتان را متناسب با آن مورد ارزیابی قرار می‌دهید. نوع نگاه‌ها باید تنظیم شود و اعمال مدیریت و نوع نگاه مدیریت حتماً باید تعریف خاص پیدا کند. نوع رویکرد هم بسیار مهم است. شما در این دوره انجمن رویکرد منزلتی دارید. یک مدیریت منزلتی بر شما حکم می‌کند و این رویکرد قابل ارزشگذاری است. وقتی رویکرد منزلتی باشد اعتبار و جایگاه علم و عالمان کاملاً مشخص است و انسان‌ها و افرادی که برای این طیف کار  می‌کنند کاملاً فصل‌بندی شده است. فضایی هم که شما در آن سیر می‌کنید یک فضای مقدس و با کرامت است. یعنی همه تعریف‌ها خودشان را پیدا می‌کنند وقتی تعاریف خودشان را پیدا کرد آدم‌ها در این تعاریف جای می‌گیرند و خود را با این حال و هوا منطبق می‌کنند.