گفتار تصویری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی