فایل گفتار صوتی دکتر حسن بلخاری درباره کرونا خطاب به ملت ایران

نگرشمان را نسبت به “خود”، “خدا” و “حقیقت” تغییر دهیم

دکتر حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: فرارسیدن سال نو را به عموم ملت ایران به ‏خصوص فعالان عرصه علم، فرهنگ و هنر تبریک عرض می‌کنم.‏ ‏متاسفانه بیماری کرونا در پهنه زمین گسترده شده و درد و رنج فراوانی را باخود به همراه آورده است لکن انسان‌های ‏اندیشمند از […]

دکتر حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: فرارسیدن سال نو را به عموم ملت ایران به ‏خصوص فعالان عرصه علم، فرهنگ و هنر تبریک عرض می‌کنم.‏
‏متاسفانه بیماری کرونا در پهنه زمین گسترده شده و درد و رنج فراوانی را باخود به همراه آورده است لکن انسان‌های ‏اندیشمند از درد، درمان می‌سازند. قطعا تنبیه وتنبه حاصل از این بلا نتیجه‌ای توام با خیرخواهد داشت؛ اینکه ضروری است تا ‏انسان دست از فساد بردارد. شایسته است که در این ایام برای نیل به سعادت، همه ما نگرشمان را نسبت به “خود”، “خدا” ‏و “حقیقت” تغییر دهیم.‏

دانلود فایل گفتار صوتی دکتر حسن بلخاری درباره کرونا خطاب به ملت ایران