فایل گفتار صوتی دکتر مهدی محقق درباره کرونا خطاب به ملت ایران

ضرورت رعایت دستورات بهداشتی از سوی مردم

گفتار صوتی دکتر مهدی محقق درباره کرونا خطاب به ملت ایران دکتر مهدی محقق؛ رئیس هیأت مدیره انجمن آثار و مفرورت رعایت خر فرهنگی: نوروز نقطه اعتدال ربیعی است و درگذشته نیز گاهی با عید غدیر ‏خم منطبق می شده است؛ به قول شاعر: نوروز شد و جمله جهان گشت معطر/از بوی خــوش لاله و […]

گفتار صوتی دکتر مهدی محقق درباره کرونا خطاب به ملت ایران
دکتر مهدی محقق؛ رئیس هیأت مدیره انجمن آثار و مفرورت رعایت خر فرهنگی: نوروز نقطه اعتدال ربیعی است و درگذشته نیز گاهی با عید غدیر ‏خم منطبق می شده است؛ به قول شاعر: نوروز شد و جمله جهان گشت معطر/از بوی خــوش لاله و ریحان و صنوبر/بر تخت خــلافت ‏بنشست حیدر صفدر/داماد نبی ، شــیر خدا ، ساقی کوثر.‏
شایسته است که در این ایام همه مردم دستورات بهداشتی را رعایت کنند و درخانه بمانند تا بایاری الهی بیماری مهلک کرونا از جهان ‏رخت بربندد.‏

دانلود فایل گفتار صوتی دکتر مهدی محقق درباره کرونا خطاب به ملت ایران