مواریث پژوهشی فعالیت تازه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشتی برای مرتضی ممیز و محمود فرشچیان

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، «زندگینامه علی بلوکباشی»، کتاب «نگاهی به تاریخ و فرهنگ نهاوند از باستان تا امروز» و جلد اول «تاریخ عمومی فلسفه اسلامی بالمعنی الاعم» منوچهر صدوقی‌سها را منتشر می‌کند. گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، از امضای تفاهم‌نامه بین انجمن و […]

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، «زندگینامه علی بلوکباشی»، کتاب «نگاهی به تاریخ و فرهنگ نهاوند از باستان تا امروز» و جلد اول «تاریخ عمومی فلسفه اسلامی بالمعنی الاعم» منوچهر صدوقی‌سها را منتشر می‌کند.

گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، از امضای تفاهم‌نامه بین انجمن و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه مواریث پژوهشی خبر داد و به هنرآنلاین گفت: در این فعالیت، پژوهش در مورد شخصیت‎های تاریخی کشور را به‎صورت ویژه با یکی از دانشگاه‌ها که از نظر جغرافیایی و یا فرهنگی خوانایی دارند و از یک جنس جغرافیایی هستند پی می‌گیریم؛ به‌عنوان مثال در مورد خیام برنامه‌ها به‌صورت ویژه با دانشگاه نیشابور پیش گرفته می‌شود یا شخصیت رازی با دانشگاه رازی کرمانشاه.

او هدف از این پژوهش را امکانی برای بازبینی و بازخوانی تمام آثار مکتوب شخصیت‌های مهم، گردآوری نسخه‌های خطی و تفسیر و شرح مجموعه کامل آثارشان دانست و افزود: در این روند شخصیت‌شناسی صورت می‌گیرد و زندگی‌نامه‌ آن‌ها منتشر می‌شود. حتی زندگی علمی اشخاص در تاریخ بعد خودشان مدنظر قرار می‌گیرد و این مواریث پژوهی کاملا آکادمیک است.

خورابه با بیان این که در دوران همه‌گیری کرونا حتی یک برنامه‌ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کنسل نشد، ادامه داد: تمامی فعالیت‌ها به‌شکل آنلاین برگزار می‌شود. با آغاز سال جدید برنامه‌ بزرگداشت شخصیت‌های ادبی را پی گرفتیم. به‌زودی در ۹ تیرماه نیز بزرگداشت علی بلوکباشی نویسنده و پژوهشگر حوزه مردم‌شناسی که کارهای مهمی انجام داده‌ برپا خواهد شد. بزرگداشت اشخاصی هم‌چون مرحوم محمدرضا باطنی، اصغر دادبه، مرحوم جعفر شهری، سعید ارباب‌شیرانی، مرتضی ممیز و محمود فرشچیان نیز برنامه‌ریزی شده است.

او هم‌چنین درباره کتاب‌هایی که در انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در دست چاپ است، اظهارداشت: «زندگی‌نامه علی بلوکباشی»، کتاب «نگاهی به تاریخ و فرهنگ نهاوند از باستان تا امروز»، تصحیح «حدائق الحقائق» تالیف زین‌الدین عبدالرحمان محمد کشی، جلد اول «تاریخ عمومی فلسفه اسلامی بالمعنی الاعم» منوچهر صدوقی‌سها، دو جلد «مرات الوقایع»، جلد نخست «هزاره ابن سینا»، شماره ۵۱ «نامه انجمن»، شماره ۱۱ «حکمت نامه» و دوماهنامه «مفاخر ماندگار» در دست نشر قرار دارند. پنج جلد مجموعه مقالات عباس اقبال‌آشتیانی نیز تجدید چاپ می‌شود.

به گفته خورابه، «زندگی‌نامه محمدکریم پیرنیا»، «زندگی‌نامه لایق شیرعلی» شاعر ملی تاجیستان، کتاب «شرح نبراس الهدی» تالیف حاج ملاهادی سبزواری و تصحیح صدرالدین طاهری، «مقدمه‌ای بر شناخت اسناد تاریخی» تالیف جهانگیر قائم مقامی، «مفاخرنامه» تالیف حسن بلخاری، سه جلد «تاریخ فرشته» تالیف محمدقاسم هندوشاه استرآبادی تصحیح محمدرضا نصیری نیز از آغاز سال جدید تاکنون نشر یافتند و یا تجدید چاپ شده‌اند.