۱۷ دی ماه، روز بزرگداشت خواجوی کرمانی گرامی باد.

تقویم مفاخر ۱۷ دی ماه خواجوی کرمانی از مفاخر فرهنگی ایران، شاعر و عارف نامدار ایرانی   انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ۱۷ دی ماه، روز بزرگداشت خواجوی کرمانی را گرامی می‌دارد.

تقویم مفاخر ۱۷ دی ماه

خواجوی کرمانی از مفاخر فرهنگی ایران، شاعر و عارف نامدار ایرانی

 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ۱۷ دی ماه، روز بزرگداشت خواجوی کرمانی را گرامی می‌دارد.