اولین مجمع عمومی عادی انجمن هنر اسلامی ایران در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ اولین مجمع عمومی عادی انجمن هنر اسلامی ایران روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای پیوسته انجمن هنر اسلامی ایران و اعضای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تشکیل شد، هیئت مدیره و […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

majmaanjomanhonariranieslamiاولین مجمع عمومی عادی انجمن هنر اسلامی ایران روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای پیوسته انجمن هنر اسلامی ایران و اعضای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تشکیل شد، هیئت مدیره و بازرسین انجمن هنر اسلامی ایران انتخاب شدند.

در این جلسه پس از قرائت آیاتی از قرآن مجید و خیرمقدم به حاضرین در جلسه توسط جناب آقای علیرضا کریمی گزارشی از چگونگی تشکیل انجمن، وظایف و اهداف، معرفی ارکان انجمن و معرفی اعضای هیئت موسس انجمن هنر اسلامی ایران ارائه گردید.

در ادامه توضیحاتی درباره ضرورت تشکیل انجمن و همچنین عملکرد وخط مشی های انجمن در حوزه ملی و بین المللی توسط اعضای هئیت موسس جناب آقای دکتر سید غلامرضا اسلامی، جناب آقای دکتر امیر اشرف آریانپور، جناب آقای دکتر محمد کاظم حسنوند و همچنین جناب آقای دکتر سید محمد فدوی از اعضای پیوسته انجمن و جناب آقای جمالی معاونت محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به اختصار ارائه شد.

سپس در حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی ایران سرکار خانم ناهید لطیفی، اعضای هیئت رئیسه جلسه از میان اعضای پیوسته به شرح زیر انتخاب شدند:

سرکار خانم نرگس صفری به عنوان رییس

سرکار خانم ناهید حسینی به عنوان ناظر

سرکار خانم نیلوفر علاقمندان مطلق به عنوان ناظر

سرکار خانم لیلا کاظمی به عنوان منشی

پس از معرفی نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسین انجمن براساس فرم ثبت نام کاندیداتوری عضویت و دعوت از آنان برای ارائه بیوگرافی علمی شان به اختصار در جلسه و اخذ و قرائت آرا نتایج به شرح زیر اعلام شد.

۱- جناب آقای دکتر امیر اشرف آریانپور  ۲-جناب آقای دکتر سید غلامرضا اسلامی ۳- جناب آقای دکتر محمد کاظم حسنوند ۴- جناب آقای دکتر محمد جواد ادبی ۴- سرکار خانم اعظم اصلانی ۵- جناب آقای مهدی خانکه ۶- جناب آقای احمد ذات اصغر مدرس به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و

۱- سرکار خانم فاطمه بلاش ۲- سرکار خانم مهدیه سادات شاهمرادی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و

۱- جناب آقای سید محمود میرعزیزی ۲- جناب آقای علیرضا کریمی به عنوان بازرس اصلی و

سرکار خانم فاطمه شکوری به عنوان بازرس علی البدل

این جلسه با امضای صورت جلسه مجمع عمومی عادی انجمن هنر اسلامی ایران توسط انتخاب شدگان به پایان رسید.

majmaanjomanhonariranieslami2majmaanjomanhonariranieslami1