انتصاب سرپرست امور مالی و خزانه‌دار

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۵ طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای مجید نیک‌نژاد با حفظ سمت فعلی و به‌طور موقت به عنوان سرپرست امور مالی و خزانه‌دار انجمن منصوب شد. متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۵

Mr-Majid-Niknejhad

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای مجید نیک‌نژاد با حفظ سمت فعلی و به‌طور موقت به عنوان سرپرست امور مالی و خزانه‌دار انجمن منصوب شد.

متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

1395.08.04-hokm-mr-niknejhad