تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶ جلسه شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۶ در دفتر ریاست انجمن برگزارگردید. در این جلسه که با حضور دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن؛ دکتر مهدی محقق، رئیس هیأت مدیره انجمن؛ دکتر حسن انوری، استاد سید عبدالله انوار، استاد منوچهر صدوقی‌سها، دکتر علی […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶

IMG 8256جلسه شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۶ در دفتر ریاست انجمن برگزارگردید.

در این جلسه که با حضور دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن؛ دکتر مهدی محقق، رئیس هیأت مدیره انجمن؛ دکتر حسن انوری، استاد سید عبدالله انوار، استاد منوچهر صدوقی‌سها، دکتر علی رواقی، دکتر مهدی حجت، دکتر توفیق سبحانی، مهندس وحیدرضا قربانی، معاون اجرایی و کاوه خورابه، مدیر امور پژوهشی برگزار شد، پیرامون فعالیت‌های علمی انجمن به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

IMG 8271

در این نشست همچنین از خدمات ارزنده علمی و فرهنگی دکتر توفیق سبحانی، معاون علمی پژوهشی انجمن  تقدیر و تشکر به عمل آمده و سپاس‌نامه‌ای به همراه هدیه به وی اهدا شد.