English

سید باقر آیت‌الله‌ زاده شیرازی

معمار، مرمت گر و پژوهشگر، استاد دانشگاه، چهره ماندگار عرصه معماری، حفاظت و مرمت بناهای تاریخی ایران، بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی کشور و عضو پیوسته فرهنگستان هنر

زادروز: 1 شهریور 1315

زادگاه: نجف

وفات: 28 مرداد 1386

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 27 مرداد 1398  ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد