English

ابراهیم یونسی

مترجم و نویسنده

زادروز: 12 خرداد 1305

زادگاه: بانه

وفات:  19 بهمن 1390

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 20 بهمن 1380ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد