English

احمد سیاح

مؤلف، مترجم و مصحح

زادروز: 1299

زادگاه: تهران

وفات:  21 آبان 1393

محل دفن: حرم شاه عبدالعظیم حسنی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در27 خرداد 1394ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد