امام موسی صدر

امام موسی صدر (1307-1357) روحانی، فعال سیاسی

زادروز: 14 خرداد 1307
زادگاه: قم
وفات: 9 شهریور 1357
محل دفن: مفقود شده در لیبی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 5 اردیبهشت 1394 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد