English

امیرحسن یزدگردی

پژوهشگر، نویسنده

زادروز: 1306

زادگاه: تهران

وفات:  4 فروردین 1365

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 25 بهمن 1396ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد