English

بدرالزمان قریب گرکانی

زبان‌شناس

زادروز: 1 شهریور 1308

زادگاه: تهران

وفات:  7 مرداد 1399

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 8 آذر 1393ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد