English

شیرین بیانی

تاریخ نگار و پژوهشگر

زادروز: 11 مرداد 1317

زادگاه: تهران

وفات: -

محل دفن: -

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 13 دی 1382ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد