English

عبدالمحمد آیتی

ادیب، مصحح و پژوهشگر

زادروز: اردیبهشت 1305

زادگاه: بروجرد

وفات: 20 شهریور 1392

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 25 آذر 1377ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد