English

غلامحسین ابراهیمی دینانی

چهره ماندگار، متفکر و فیلسوف

زادروز: 5 دی 1313

زادگاه: دینان اصفهان

وفات: -

محل دفن: -

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 5 دی 1396ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد