English

محمدحسن گنجی

پدر جغرافیای نوین

زادروز: 21 خرداد 1291

زادگاه: بیرجند

وفات:  28 تیر 1391

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 24 خرداد 1379 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد