English

محمدامین ادیب طوسی

شاعر و ادیب

زادروز: 1283

زادگاه: مشهد

وفات: 3 خرداد 1361

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 2 اسفند 1388 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد