هانری کربن

فیلسوف، ایران شناس، اسلام شناس فرانسوی

زادروز: 24 فروردین 1282

زادگاه: فرانسه

وفات:  17 دی 1356

محل دفن:  فرانسه

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 24 آبان 1395   ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد