English

پروین اعتصامی

ادیب و شاعر

زادروز: 25 اسفند 1285

زادگاه: تبریز

وفات: 15 فروردین 1320

محل دفن: قم

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 16 اسفند 1382 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد